Λίστα προϊόντων κατά μάρκα MAGNETIC PRESS

TEZUCOMI GN VOL 02 (OF 2)

Τιμή 24,99 €

Manga της Magnetic Press στα Αγγλικά.

(W) Osamu Tezuka, David Lafuente, Forence Torta, Juan D?az Canales, Reno Lemaire, Luis Nct, Joe Kelly, Elsa Brants, Kenny Ruiz (A) Juan D?az Canales, Reno Lemaire, Luis Nct, JM Ken Niimura, Elsa Brants (A/CA) David Lafuente, Philippe Cardona, Bertrand Gatignol, Kenny Ruiz

TEZUCOMI HC VOL 02 (OF 2)

Τιμή 39,99 €

Manga της Magnetic Press στα Αγγλικά.

(W) Osamu Tezuka, David Lafuente, Forence Torta, Juan D?az Canales, Reno Lemaire, Luis Nct, Joe Kelly, Elsa Brants, Kenny Ruiz (A) David LaFuente, Juan D?az Canales, Reno Lemaire, Luis Nct, JM Ken Niimura, Elsa Brants (CA) David Lafuente (A/CA) Philippe Cardona, Bertrand Gatignol, Kenny Ruiz