Λίστα προϊόντων κατά μάρκα IMAGE COMICS

FEAR AGENT FINAL ED TP VOL 04

Τιμή 19,99 €

Τόμος της Image στα Αγγλικά

(W) Rick Remender, Steve Niles, Shane White, Ivan Brandon, Hilary Barta, Mark Ricketts, Rich Woodall, Chris Burnham, Greg Thompson, Gerry Duggan, Macon Blair, Rick Spears (A) Talbot, Matt, Rafael Albuquerque, Paul Renaud, Francesco Francavilla, Kieron Dwyer, Eric Nguyen, E. J. Su, Shane White, Steve Mannion, Micah Farritor, Chris Burnham, Kelly Yates, Mark A. Nelson, Antonio Fuso, Xurxo G. Penalta, Mark Torres, James Callahan, Brian Buniak (CA) Tony Moore