Λίστα προϊόντων κατά μάρκα IMAGE COMICS

CREEPSHOW TP VOL 02

Τιμή 14,99 €

Τόμος της Image στα Αγγλικά

(W) Garth Ennis, Phil Hester, Michael Walsh, Dan Watters, Zoe Thorogood, Joel Farrelly, Nick Dragotta, Alisa Kwitney, David Andry, Tim Daniel, Saladin Ahmed (A) Becky Cloonan, Phil Hester, Michael Walsh, Abigail Larson, Zoe Thorogood, Nick Dragotta, Matthew Roberts, Tiernen Trevallion (CA) Guillem March

FEAR AGENT FINAL ED TP VOL 04

Τιμή 19,99 €

Τόμος της Image στα Αγγλικά

(W) Rick Remender, Steve Niles, Shane White, Ivan Brandon, Hilary Barta, Mark Ricketts, Rich Woodall, Chris Burnham, Greg Thompson, Gerry Duggan, Macon Blair, Rick Spears (A) Talbot, Matt, Rafael Albuquerque, Paul Renaud, Francesco Francavilla, Kieron Dwyer, Eric Nguyen, E. J. Su, Shane White, Steve Mannion, Micah Farritor, Chris Burnham, Kelly Yates, Mark A. Nelson, Antonio Fuso, Xurxo G. Penalta, Mark Torres, James Callahan, Brian Buniak (CA) Tony Moore