ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CBCS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CBCS

Αναλαμβάνουμε την αποστολή των comics σας στην CBCS για την βαθμολόγησή τους και την σφράγισή τους στις ειδικές θήκες προαστασίας.