ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CBCS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CBCS

Αναλαμβάνουμε την αποστολή των comics σας στην CBCS για την βαθμολόγησή τους και την σφράγισή τους στις ειδικές θήκες προαστασίας.

Εσείς μας φέρνετε τα comics σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την ασφαλή αποστολή κι επιστροφή τους από την CBCS. 

Η CBCS είναι η ιδανική επιλογή για την βαθμολόγηση των comics σας καθώς είναι παγκοσμίως αποδεκτή κι απολαμβάνει την εκτίμηση των συλλεκτών.

Το κόστος της υπηρεσίας είναι όπως παρακάτω και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα από τη στιγμή που θα παραλάβουμε το comic σας στο κατάστημά μας μέχρι την επιστροφή του σε αυτό (έξοδα αποστολής, αμοιβή cbcs, έξοδα επιστροφής, τελωνείο, δασμούς κλπ)

NEW (2001 μέχρι σήμερα): €45/comic

MODERN (1975 μέχρι 2000): €50/comic

VINTAGE (Πριν το 1975): €65/comic

Για υποβολή 5 ή παραπάνω τευχών ισχύει έκπτωση 10%

Η CBCS αναλαμβάνει την επιβεβαίωση των δημιουργών που έχουν υπογράψει το comic σας.

Το επιπλέον κόστος είναι:

1 υπογραφή: €25

2 υπογραφές: €55

3 υπογραφές: €80

4 υπογραφές: €100

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκληρωση της διαδικασίας αυτή τη στιγμή είναι περίπου έξι μήνες

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ CBCS

Στον χρόνο που αναφέρεται από την cbcs πρέπει να προστεθούν δύο περίπου μήνες που απαιτούνται για την αποστολή στις ΗΠΑ και την επιστροφή

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ασφάλεια €250 ανά comic. Σε περίπτωση που θέλετε να ασφαλίσετε το comic σας για ποσό άνω των €250 το επιπλέον κόστος είναι 6% του ποσού ασφάλισης.

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ CBCS